• İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ
    İnsan Kaynakları politikamız çalışanlarımızın hedefleri ve şirket hedeflerini bütünleştirerek orta ve uzun vadeli hedefler doğrultusunda oluşturulur ve uygulanır.
  • Profesyonel iş yaklaşımının, sorumluluk almanın ve katılımcılığın özendirildiği; dinamik, iletişimi kolaylaştırıcı, yalın ve iyi işleyen bir organizasyon yapısı sağlanır

  • Bireysel ve toplumsal duygusu gelişmiş insan gücünü ve sistemini oluşturmak için katma değer yaratan yöntemler benimsenir.

  • Çalışanların kurum kültürünün bir parçası olduklarını hissetmelerini sağlayacak ve şirkete aidiyetlerini artıracak etkin tanıma ve ödüllendirme sistemleri uygulanır

  • Çalışanlarımızın maddi ve manevi hakları gözetilir

  • Çalışanlarımızın gelişim içinde olmalarına fırsat yaratılır.

  • Şeffaf ve açık bir yönetim politikası izlenir.

 

RAVAGO BİNA ÇÖZÜMLERİ İNSAN KAYNAKLARI MİSYONU

Titizlikle seçilmiş, yeterlilikleri eğitimle arttırılmış, motive ve verimliliklerini en üst seviyede kullanabilen insan kaynağı ile iş hedeflerimizi başarmaktır

 

RAVAGO BİNA ÇÖZÜMLERİ İNSAN KAYNAKLARI VİZYONU

Yetişmiş insan kaynağı ile diğer firmalara ve topluma örnek olabilecek nitelikte bireylerin çalıştığı işgücüne sahip olmaktır.